Framtidens Arbetsplatser:

Varför Klimakteriepolicy är En Vinst för Alla.

Stina Östberg, 2024-06-24

Att förstå och hantera klimakteriet på arbetsplatsen är inte bara viktigt för kvinnors hälsa och välmående, det är också strategiskt avgörande för företagens framgång. Större företag globalt har börjat införa klimakteriepolicys för att stödja sina kvinnliga medarbetare och attrahera samt behålla talanger. I Sverige finns ett stort behov av liknande åtgärder.

En undersökning av Bank of America och National Menopause Foundation visar att två tredjedelar av kvinnor önskar specifika förmåner kopplade till klimakteriet, men endast 14% anser att deras arbetsgivare förstår behovet. Klimakteriet påverkar kvinnor mellan 45 och 57 år, en period då många kvinnor når ledande positioner. Trots detta är klimakteriet ofta ett tabubelagt ämne på arbetsplatsen, vilket skapar en kunskapslucka bland arbetsgivare om dess påverkan på kvinnors arbetsförmåga.

Att införa en klimakteriepolicy kan innebära flexibla arbetstider, särskilda rum för vila och återhämtning, ekonomiskt stöd för behandlingar och en öppen kommunikation om klimakteriebesvär. Genom att investera i sådant stöd kan arbetsgivare minska frånvaro, öka produktiviteten och skapa en mer inkluderande arbetsmiljö.

Forskning visar att klimakteriebesvär kostar företag enorma summor i förlorad arbetstid och medicinska kostnader. I Storbritannien uppskattades att 300 000 kvinnor lämnat sina jobb på grund av klimakteriesymtom under 2021, vilket innebär stora ekonomiska förluster. En studie från Mayo Clinic visar att klimakteriebesvär globalt orsakar en produktivitetsförlust på 150 miljarder dollar.

Genom att normalisera och stötta klimakteriet på arbetsplatsen kan företag behålla värdefull arbetskraft och skapa en bättre arbetsmiljö för alla. Att införa en klimakteriepolicy är inte bara en fråga om rättvisa och jämställdhet, det är en strategisk investering i företagets framtid och framgång.